Colwyn bay
Colwyn Bay

Oxford Cymru a Seren

Rydym wedi gweithio yn agos gyda rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru ers sawl blwyddyn bellach. Bydd Oxford Cymru yn parhau i ddatblygu ein perthynas gyda Seren a'n Hybiau Seren cysylltiol ar draws Cymru.

Rydym yn mynychu y mwyafrif o brif ddigwyddiadau Seren megis Cynhadledd Flynyddol Seren, digwyddiadau proses mynediad prifysgolion a lansiadau Hwb rhanbarthol. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda Hybiau Seren i gynnig Diwrnodau Blasu, gweithdai mynediad a gwybodaeth, dosbarthiadau meistr pwnc a rhaglenni academaidd eraill yng Nghymru ac yn Rhydychen.

Ysgol Haf Seren Coleg yr Iesu - Blwyddyn 12 

Digwyddiad blaenllaw Coleg yr Iesu - Ysgol Haf Seren Coleg yr Iesu - yw uchafbwynt rhaglen digwyddiadau haf Coleg yr Iesu, a chroesewir 75 o ddysgwyr blwyddyn 12 Seren am wythnos breswyl yn Rhydychen!

Yn 2021, bydd rhaglen Ysgol Haf Coleg yr Iesu yn fwy ac yn well nag erioed! Bydd dwy Ysgol Haf yn digwydd ym mis Gorffennaf ac Awst: 

  1. Ysgol Haf Ryngwladol Ar-lein: Bydd yr Ysgol Haf Ryngwladol Ar-lein yn canolbwyntio ar bwnc, gyda phrojectau wedi eu seilio ar senarios a gaiff eu cyflwyno i arbenigwyr yn Llywodraeth Cymru. Bydd y rhaglen bythefnos o hyd yn cymryd lle rhwng 18-29 Gorffennaf 2022.
  2. Ysgol Haf Breswyl Coleg yr Iesu: Rhaglen breswyl aml-ddisgyblaethol sydd yn canolbwyntio ar sgiliau a gynhelir yn Rhydychen (gan obeithio bod Covid-19 yn caniatàu!) o'r 16-20 Awst 2021.

Mae cyfnod ymgeisio 2022 bellach wedi dod i ben. Mae’r rhaglenni yma yn gystadleuol iawn a rydym yn annog myfyrwyr Blwyddyn 12 mewn blynyddoedd i ddod i wneud cais pan fo’n briodol. Bydd gwefan Coleg yr Iesu yn cael ei diweddaru pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael.

Logo Seren

O achos pandemig Coronafirws Covid-19, symudwyd Ysgol Haf 2020 i fod yn rhaglen rithiol. Gweler isod am yr hyn oedd gan ddosbarth 2020 i'w ddweud am eu profiad rhithiol. Gallwch hefyd weld sawl recordiad o ddarlithoedd Ysgol Haf blaenorol ar Sianel YouTube Coleg yr Iesu

Hafan