Cysylltwch â ni

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am ein gwaith neu os oes gennych gwestiwn penodol ynglŷn â gwaith estyn allan yn Rhydychen, cwblhewch y ffurflen gysylltu isod.

Gobeithiwn eich bod yn hoffi y fersiwn Gymraeg o wefan Oxford-Cymru! Pan yn bosibl, rydym yn darparu gwybodaeth yn ddwyieithog, fodd bynnag, dydy rhai o’r staff sy’n monitor ein mewnflwch ebost ddim yn siarad Cymraeg. Oherwydd hyn, gofynnwn eich bod yn cwblhau’r ffurflen isod ac unrhyw ohebiaeth pellach yn Saesneg, os gwelwch yn dda. Byddwn yn ateb cyn gynted â phosibl.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr wybodaeth am breifatrwydd i ddechrau. Gallwch ddod o hyd i bolisi preifatrwydd cynhwysfawr Prifysgol Rhydychen yma.

Os hoffech chi ddad-danysgrifio o'r rhestr bost ar unrhyw bryd, ebostiwch [email protected] a byddwn yn delio gyda'ch cais o fewn 5 diwrnod. 

Nodwch pa un o'r rhestr isod sydd fwyaf perthnasol i chi*